NHỮNG ĐIỂM ĐỘC ĐÁO PHONG TRÀO TNTT

PT/TNTT là một đoàn thể công giáo tiến hành, giáo dục tuổi trẻ, nên trọng tâm của giáo dục được kết tụ của cả siêu nhiên lẫn tự nhiên. Trong đó, các em được giáo dục toàn diện về đức dục, trí dục, thể dục, để trở thành một công dân tốt ngoài xã hội theo tinh thần Kitô giáo và đào luyện các em trở thành một Kitô hữu hoàn hảo. Bởi thế, trong mọi phương pháp giáo dục đều được thấm nhuần tinh thần tôn giáo và thánh kinh hoá mọi sinh hoạt.

A. Thánh Kinh

1. Thánh Kinh là chất liệu và là nền tảng cho mọi sinh hoạt và suy tư của TNTT.

2. Tất cả mọi sinh hoạt, bài hát, những trò chơi, vũ điệu, băng reo? đều được thấm nhuần và được ướp bằng hương thơm của Thánh Kinh.

3. Khơi nguồn Thánh Kinh gợi cho ta những yếu tố quan trọng bắt nguồn từ Kinh Thánh để kết hợp và thánh hoá cho mọi phương pháp hoạt động tự nhiên

B. Thánh Thể

1. Khơi nguồn Thánh thể gợi cho ta yếu tố bắt nguồn từ Thánh Thể, để từ đó chúng ta sẽ tổng hợp các phương pháp siêu nhiên giúp các em sống trọn vẹn là một Thiếu Nhi Thánh Thể qua cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

2. Nuôi sống và làm cho tâm hồn biến đổi để nên thánh mỗi ngày.

C. Mục Đích

1. Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.

2. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền tin mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

D. Nền Tảng

1. Lấy Thánh thể, Lời Chúa trong Thánh Kinh và giáo huấn của giáo hội (Thánh Truyền) làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

E. Lý Tưởng

1. Nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng của đời mình.

F. Tôn Chỉ

1. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

2. Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế.

3. Tôn Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4. Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng.

5. Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam

Tags: