Error message

  • Notice: Undefined index: in in eval() (line 2 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined index: ev in eval() (line 7 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: from in eval() (line 155 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: realname in eval() (line 163 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: subject in eval() (line 177 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: message in eval() (line 183 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: wait in eval() (line 188 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: emaillist in eval() (line 193 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined variable: action in eval() (line 215 of /home/tnttvn/public_html/tnttvn/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

news

.:| DZ-Sniper-SP-Mailer |::.

TÂM LÝ TRẺ EM

I. NHẬN ĐỊNH

A. Giáo Dục Giới Trẻ

Giáo dục giới trẻ là làm triển nở toàn diện. Để thành công trong công việc giáo dục, phải hiểu biết:

1. Đối tượng (tâm lý, nhu cầu, khả năng?)

2. Các phương pháp sinh hoạt thì giáo dục mới có hiệu năng.

B. Các Nguyên Tắc Căn Bản

1. Mỗi lứa tuổi có một khả năng học hỏi, thâu đạt khác biệt dựa trên sự phát triển của lứa tuổi ấy.

2. Sự giáo dục sẽ có hiệu quả hơn nếu cách thức dạy và chương trình học phù hợp với tiến trình trưởng thành của học sinh.

NHỮNG ĐIỂM ĐỘC ĐÁO PHONG TRÀO TNTT

PT/TNTT là một đoàn thể công giáo tiến hành, giáo dục tuổi trẻ, nên trọng tâm của giáo dục được kết tụ của cả siêu nhiên lẫn tự nhiên. Trong đó, các em được giáo dục toàn diện về đức dục, trí dục, thể dục, để trở thành một công dân tốt ngoài xã hội theo tinh thần Kitô giáo và đào luyện các em trở thành một Kitô hữu hoàn hảo. Bởi thế, trong mọi phương pháp giáo dục đều được thấm nhuần tinh thần tôn giáo và thánh kinh hoá mọi sinh hoạt.

A. Thánh Kinh

1. Thánh Kinh là chất liệu và là nền tảng cho mọi sinh hoạt và suy tư của TNTT.

Tags:

SỨ MỆNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NGÀNH TRƯỞNG

Ngành (Huynh) Trưởng là một thành viên trong Ban Quản Trị Đoàn, chịu trách nhiệm hướng dẫn và điều hành đoàn sinh trong Ngành của mình và cùng với Ban Quản Trị Đoàn hoạch định các chương trình huấn luyện, sinh hoạt theo Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh của Phong Trào.

Tags:

Subscribe to tnttvn.org RSS